EGE ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurulları

İlaç Dışı Araştırmalar

 

Aşağıda belirtilen araştırmalar için Tıbbi  Araştırmalar Etik Kurul linkindeki formları doldurunuz.

 1. Yönergenin 1. Maddede belirtilen kapsam içine giren tanımlayıcı, kesitsel, olgu-kontrol, kohort ve metodolojik (geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları vb) araştırmaları,
 2. Niteliksel araşatırmaları,
 3. Yukarıda belirtilen kapsamla ilişkili olmak koşulu ile dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılacak retrospektif çalışmalar ve arşiv taramaları,
 4. Araştırma amaçlı olarak insandan elde edilecek olan kan, idrar, doku, görüntü gibi biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji ve radyoloji koleksiyon materyallerinde veya rutin takip ve tedavi sırasında elde edilmiş ve arşivlenmiş patoloji ve radyoloji materyalleri ile yapılan araştırmaları,
 5. Ticari olarak elde edilenler dışındaki hücre ve doku materyali ile ilgili yapılacak invitro çalışmaları,
 6. Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmaları,
 7. Antropometrik ölçümlere dayalı olarak yapılacak araştırmaları,
 8. Sağlıklı kişide gıda veya gıda katkı maddeleriyle yapılacak olan ve bir tedaviye yönelik olmayan çalışmaları,
 9. Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmaları,
 10. Verilen sağlık eğitiminin sonuçlarını ölçen araştırmaları,
 11. Beslenme ile ilgili araştırmaları,
 12. Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi çalışmaları kapsar.