EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Toplantı Tarihleri

(2017)

AYLAR 1. TOPLANTI 2. TOPLANTI
Ocak 10 24
Şubat 7 21
Mart 7 21
Nisan 4 18
Mayıs 2 16-30
Haziran - 13
Temmuz 4 18
Ağustos 1 15
Eylül 5 19
Ekim 3 17-31
Kasım 14 28
Aralık 12 26