EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU ÜYE LİSTESİ

Unvanı/Adı/Soyadı

Uzmanlık Alani

Kurumu

Cinsiyet

Prof. Dr. Ayşenur OKTAY / Başkan

Radyodiagnostik

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD

K

Prof. Dr. Aytül ÖNAL / Başkan Yardımcısı

Farmakoloji

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD

K

Prof. Dr. Suna TOKSAVUL

Protetik Diş Tedavisi

Ege Üniversitesi Diş Hek. Fakültesi Protetik Diş Tedavisi AD

K

Prof. Dr. Sarenur GÖKBEN

Çocuk Nörolojisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

K

Prof. Dr. Abdullah SAYINER

Göğüs Hastalıkları

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

E

Prof. Dr. Bülent SEMERCİ

Üroloji

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

E

Prof. Dr. Süheyla ALTUĞ ÖZSOY

Hemşirelik

EÜ. Hemşirelik Yüksek Okulu Halk Sağlığı Hemşireliği AD

K

Prof. Dr. Murat PEHLİVAN

Biyofizik

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD

E

Prof. Dr. Çağatay ÜSTÜN

Tıp Tarihi ve Etik

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

E

Prof. Dr. Şafak TANER

Halk Sağlığı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

K

Doç. Dr. Ayşe EROL

Farmakoloji

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD

K

Yard. Doç. Dr. Gülsün AYGÖRMEZ

Ceza Hukuku

Serbest

K

Uzm. Ecz. Ebru BEDIR

Eczacı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD

K

Uzm. Dr. Özlem EKER

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Serbest

K

Fatma BÜYÜKKAKKUŞ

Ziraat Mühendisi

Emekli

K