İLAÇ DIŞI ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMLARI

Tüm başvuru dosyası içeriği CD’ye kaydedilerek başvuru dosyası ile birlikte sunulmalıdır. Eksik belgesi olan veya CD’si bulunmayan dosyalar değerlendirilmeden iade edilecektir.

Ø Form 01 - Ön Bilgi Formu

Ø Form 07 - Araştırma Bütçe Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 11 - Biyolojik Materyal Transfer Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 12 - Özgeçmiş Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 16 - İlaç Dışı Çalışmalar İçin Protokol Bilgileri

Ø Form 17 - İlaç Dışı Çalışmalar İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

Ø Form 19 - İlaç Dışı Genetik Çalışmalar İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

Ø Form 20 - Arşiv Materyali Kullanımı İçin Taahhütname

Ø Form 28 - Girişimsel Olmayan İlaç Dışı Klinik Çalışmalar İçin Başvuru Formu

Ø Form 29 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Başvurulara Beyan Formu

Ø Form 47 - Araştırma Ekibini IKU ve ILU Çerçevesinde Bilgilendirme Belgesi