İLAÇ ARAŞTIRMALARI İÇİN BAŞVURU FORMLARI

Tüm başvuru dosyası içeriği CD’ye kaydedilerek başvuru dosyası ile birlikte sunulmalıdır. Eksik belgesi olan veya CD’si bulunmayan dosyalar değerlendirilmeden iade edilecektir.

Ø Form 1 - Ön Bilgi Formu

Ø Form 2 - Klinik ilaç araştırmaları başvuru formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 4 - Gözlemsel İlaç Çalışmaları İçin Başvuru Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 6 - Protokol Bilgileri

Ø Form 7 - Araştırma Bütçe Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 9 - Yan Etki Değerlendirme Formu

Ø Form 10 - Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

Ø Form 29 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Başvurulara Beyan Formu

Ø Form 67 - Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) Örneği www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 11 - Biyolojik Materyal Transfer Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 12 - Özgeçmiş Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 47 - Araştırma Ekibini IKU ve ILU Çerçevesinde Bilgilendirme Belgesi