EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOYARARLANIM-BİYOEŞDEĞERLİK ETİK KURULU ÜYE LİSTESİ

Unvanı / Adı / Soyadı

Uzmanlık Dalı

Doç. Dr. Murat OLUKMAN

Farmakoloji

Başkan

Doç. Dr. Işık ÖZGÜNEY

Farmasötik Teknoloji

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Yasemin AKÇAY

Tıbbi Biyokimya

Bilgilendirmelerden Sorumlu Üye

Prof. Dr. Osman ZEKİOĞLU

Patoloji

Üye

Prof. Dr. Özlem Söğüt

Analitik Kimya

Üye

Prof. Dr. Güray SAYDAM

Hematoloji

Üye

Doç. Dr. Serir ÖZKAN

Göğüs Hastalıkları

Üye

Yrd. Doç. Dr. Timur KÖSE

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Üye

Dr. Ecz. Levent ALPARSLAN

Farmasötik Teknoloji

Üye

Av. Akın DAĞ

Hukuk

Üye

Nur AKYOL

Emekli Mühendis

Üye